Väyläesittelyt 10-18

Klubi avoinna: Klubi suljettu.
Viheriöt: mm

Väylä 10

Yksinkertainen par 3, jossa mailavalinta vaatii tarkkuutta. Vastaanottava viheriö palkitsee hyvän osuman.

Enkla sorttinem baar 3, misä maela valkkamise ränttä tehd nuukema jälkke. Vasta ottavainen grääsmatas palkitte hyvä osuma.

Väylä 11

Par 4, joka vaatii pelaajalta shakkitaitoja ja kärsivällisyyttä. Sijoita avaus oikeaan paikkaan väylälle ennen jokea, jotta lähestymislyönnille aukeaa hyvä kulma. Ota yksi maila enemmän lähestymislyöntiin.

Paar 4 ko vaati pelajalt shakin taedoi ja kärsvällisyt. Koit sihdat avaus lailssem baikkaham baanall enne jokki, ni ett lähestymislyänill aukke hyvä kulm. Ot yks mael enemä lähestymislyänttihi.

Väylä 12

Lyhyt par 3 pieneen ylämäkeen. Viheriö viettää vasemmalle, jossa vaanivat kaikki tämän väylän vaarat.

Lyhkänem baar 3 piäne ylämäkke. Krääsmatas on gallellas vasemall, misä vaanivak kaikk tämäm baana vaara.

Väylä 13

Par 5 väylä, joka antaa mahdollisuuden pitkälyöntisille koettaa 2. lyöntiä viheriölle. Klubipelaaja sijoittaa 2. lyönnin viheriön edessä vaanivan lammen eteen, jolloin kolmannella lyönnillä voi ahnaasti hakea lippua ja luoda itselleen birdiemahdollisuuden.

Paar 5 paana ko anda mahdolisudem bitklyäntisillf freistat 2. laakki krääsmattall. Klubipelaja tyyrä 2. lyännin grääsmatta edes vaaniva rapako  ette, ja sillon golmanell lyännill voi ahneuksisas hakkif flakut ja antta  ittelles böördim baika.

Väylä 14

Mielenkiintoinen tarkkuutta vaativa par 4. Avauslyönti sijoitettava kapealle väylälle mahdollisimman pitkälle, jotta jatkolyönti korotetulle viheriölle sujuisi ongelmitta.

Miälengiintonem baar 4, misä lyäntti täytyki sihdat nuukema jälkke.  Avauslyänin darvittis saad osuma soukallp paanall niin gauas ko suingi, ni ett  jatkokuti einen gorkkemall rustatullk krääsmattall luanistais ilmam bahemppi  klummei.

Väylä 15

Kentän pisin väylä. Avaus ylämäkeen kapeahkolle väylälle, josta sokkolyönti kummun ylivasemmalle kaartuvalle väylälle. Suurelle viheriölle lähestyminen helpohko, mutta kannattaa olla tarkkana vasemmalla vaanivan hiekkaesteen kanssa.

Kaikkest pisin paana koko kendäll. Avaus ylämäkke sikses soukallp paanall, mist täyty lyäd sokkonas ahte ylitte vasemallk kiärtyvällp paanall. Suurellk  krääsmattall lähestymine sikses aika helppo, mutt ränttä ollt tarkkan vasemall vaaniva santkuapan gans.

Väylä 16

Kapea kalteva väylä luo haasteen tällä lyhyehköllä par 4 -väylällä. Sijoitus väylän oikeaan reunaan tuo parhaan mahdollisuuden lähestymiselle. Oikealla oleva vesieste imaisee liikaa oikealle suuntautuneet pallot.

Soukk paana ko on gallelttas ei täll aika lyhkäsellp paar 4:ll annakka nii  vaa ittiäs kekat. Parhatem bääse likipaikkeill, kos saap pallo fyärätyks  pisim baana oikkja syrjä. Oikkjall o näättäk vesiprunn ko imase liiaks oikkjallk käändynnyp pallo.

Väylä 17

Avauslyönti korkealta kumpareen päältä. Vesiesteet väylän molemmin puolin, joten järkevä suunnittelu säästää turhilta lyönneiltä. Lähestymisessä tasaiselle viheriölle kannattaa huomioida takana oleva rinne, joka heittää pitkäksi menneet lyönnit metsään.

Avauslyänt lähte korkkjalt ahtem bäält. Vesiprunnip paana molemim buali, ni ett ot järk kättes kon dätä paikka klaara. Ei tarvit sitt pittät turhambäeväst pallo hakkamist. Ja ko snää ruppe olema liki tasast krääsmatast, ränttä otta huamio se kalto maambläntt siint takank ko  paiskase pitkäks menny lyänip pisi mettä.

Väylä 18

Jo legendan maineeseen kiirinyt kentän päätösväylä jakaa pelaajien mielipiteet. Todellisen testin tarjoava, avauksen pitää pysyä väylällä, jotta mahdollisuus parin tekemiseen säilyy. Vesiesteet oikealla, vasemmalla ja edessä.

Ny ollangi sitt jo historjan girjoihi legendaks merkatullk kentä viimäsellp  paanall ja siit sitt ollangi yht sun doist miält. Ny ongi edes sitt semne  äksaam ja avaus, ett paanallt täyty pyssy jos meina paari täst viäl havitell. Vesiprunn oikkjall, vesiprunn vasemall ja kaike lisseks viäl edes.

Caddiemaster

caddiemaster(at)raumagolf.fi

02 823 0324

Rauma Golf
Ala-Pomppustentie 20, 26510 Rauma

Huoltotilanne:

Kenttä suljettu.