Tervetuloa Rauma Golf ry:n syyskokoukseen klubille maanantaina 25.11.2019 klo 18.00.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset syyskokousasiat.

 

 

Esityslista alla.

RAUMA GOLF RY:n SYYSKOKOUS 25.11.2019 klo 18.00

Käsitellään:

1 §                 Kokouksen avaus.

2 §                 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

3 §                 Valitaan kokoukselle sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkistajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös äänten laskijoina.

4 §                 Todetaan läsnäolijat ja täysi-ikäiset äänioikeutetut jäsenet.

5 §                 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

6 §                 Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi toimintasuunnitelma ja   talousarvio.

7 §                 Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja, jota myös kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi.

8 §                 Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta seuran hallitukseen 1-4 henkilöä erovuorossa olevien tilalle

 9 §                 Valitaan kaksi (2) varsinaista toiminnantarkastajaa ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja  

10 §                 Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.

11 §               Käsitellään kokouskutsussa mainitut hallituksen tai jäsenten 8 §:n mukaisesti vireille panemat asiat.

Käsitellään 36 jäsenen puheenjohtajalle toimittaman kirjeen sisältö

12 §               Kokouksen päättäminen.

Ystävällisin terveisin

Rauma Golf Hallitus