Golfrauma Oy                                                                   KOKOUSKUTSU

20.4.2021

KUTSU Golfrauma OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Aika                                     28.4.2021 kello 18:00

Paikka                                  Golfrauma Oy:n kokoushuone, osoite Ala-Pomppustentie 20

Kokoukseen osallistuminen poikkeusolosuhteissa

Koronavirustilanteen vuoksi kokoontumisrajoitukset jatkuvat. Yli 6 hengen yleisten kokousten järjestäminen sisä- ja rajatuissa ulkotiloissa on kielletty. Yhtiökokoukset kuuluvat tämän rajoituksen piiriin. Kiellon johdosta yhtiökokouksen järjestäminen normaaliin tapaan ei siis ole mahdollista. Osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaan yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että yhtiökokoukseen saa osallistua postin taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Saman lainkohdan mukaan myös hallitus voi päättää asiasta, jollei yhtiöjärjestyksessä toisin ole määrätty. Koska Golfrauma Oy:n yhtiöjärjestyksessä ei ole toisin määrätty, hallitus on päättänyt, että kokous järjestetään etäkokouksena siten, että kokouspaikalla on fyysisesti läsnä vain hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja, kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä muita kokousvirkailijoita. Muut osallistuvat kokoukseen vain etäyhteydellä. Kokoukseen voi siis osallistua vain etänä Teams-sovelluksella. Tästä syystä osakkeenomistajan tai tämän valtuutetun tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen joni.ylen@raumagolf.fi tai puhelimitse numeroon 0449744189 viimeistään 23.4.2021 kello 12.00 mennessä se sähköpostiosoite, jolla osakkeenomistaja tai tämän valtuutettu osallistuu kokoukseen. Linkki kokoukseen lähetetään sähköpostilla ilmoitettuun osoitteeseen 27.4.2021 kello 14:00 jälkeen. Mikäli osakkeenomistaja tai tämän valtuutettu ei pääse liittymään kokoukseen tai kokouksen aikana ohjelman käytössä ilmenee ongelmia, pyydämme soittamaan puhelinnumeroon 0449744189.Teamsin käyttö vaatii Office 365-tilin aktivoimista. Teamsia voi käyttää joko työpöytäsovelluksella, verkkoselaimella tai mobiililaitteen sovelluksella. Hallitus suosittelee yhtiökokoukselle, että mahdolliset äänestykset toimitetaan nimenhuutoäänestyksenä, jolloin kokouksen puheenjohtaja tai sihteeri luettelee yksi kerrallaan jokaisen ääniluetteloon merkityn osakkeenomistajan nimen. Mahdollista myös on, että äänestys toimitetaan sähköpostitse kokouksessa tarkemmin kerrottavalla tavalla. Lopullisen päätöksen äänestystavasta tekee yhtiökokous.

Kirjallinen valtakirja tulee toimittaa postitse yhtiön toimitusjohtajalle osoitteeseen ala-pomppustentie 20, 26510 Rauma tai sähköpostitse osoitteeseen joni.ylen@raumagolf.fi.

Golfrauma OY hallitus

 

GOLFRAUMA OY

 Varsinainen yhtiökokous 28.4.2021 klo 18.00

 esityslista

 

 

 1. Kokouksen avaus

 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

 1. Tilinpäätös 2020

 

 1. Tilintarkastuskertomus

 

 1. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

 

 1. Tilikauden tuloksen käyttö

 

 1. Hallituksen jäsenten lukumäärä, palkkiot ja matkakorvaukset

 

 1. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

 

 1. Tilintarkastajien valinta

                                          

 1. Kokouksen päättäminen